Användningsvillkor

Rättsligt meddelande

Materialet på denna webbplats (”Webbplatsen”) tillhandahålls av MÄSTERLJUS KLANG AB som en tjänst till företagets kunder och ska endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ned i enlighet med de villkor som anges nedan.

Genom att ladda ned material från denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen eller ladda ned material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör MÄSTERLJUS KLANG AB, närstående bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Mästerljus varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i detta rättsliga meddelande eller med vårt skriftliga förhandsgodkännande.

Begränsad användning/tillstånd att ladda ned ett exemplar

Allt innehåll på denna webbplats, till exempel text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och programvara, ägs av MÄSTERLJUS KLANG AB eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Obehörig användning eller distribution av materialet på denna webbplats kan strida mot lagstiftningen om upphovsrätt och varumärken och/eller andra lagar och resultera i civil- och straffrättsliga påföljder.

Du får aldrig ändra, använda eller överföra information för kommersiella syften. Inte heller får du ta bort upphovsrättsliga eller andra äganderättsliga meddelanden från informationen. Du samtycker till att förhindra all obehörig kopiering av materialet samt att (om tillämpligt) säkerställa att alla medarbetare i din organisation rättar sig efter dessa begränsningar.

Friskrivning från garantier

Informationen härifrån tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon uttryckt eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst syfte.

Under inga omständigheter skall MASTERLJUS vara ansvarigt för några skador inklusive, men utan begränsning, skadestånd på grund av förlorad vinst, avbruten affärsverksamhet eller förlorad information som har orsakats av användning av eller oförmåga att använda informationen.

MASTERLJUS lämnar heller inte någon garanti för korrektheten och fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas i den här informationen. MASTERLJUS kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i innehållet eller i produkterna som beskrivs.

Material från användare

Allt material, all information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till den här webbplatsen (”kommunikationen”) kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, fullständigt möjlig att vidarelicensera och utan äganderätt.

I de fall du skickar personuppgifter till den här webbplatsen eller på annat sätt till MASTERLJUS, samtycker du härmed till MASTERLJUS användande av sådana data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra våra produkter och tjänster, inklusive en rätt att överföra informationen till andra länder och lägga ut information på Internet. MASTERLJUS är enligt svensk lagstiftning ansvarigt för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta Mästerljus angående inkorrekta data eller andra frågor som har med personuppgifter att göra.

Övrigt

Vi kan när som helst revidera dessa användningsvillkor genom att uppdatera informationen i dem.

MASTERLJUS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan förvarning, (1) ändra detta rättsliga meddelande, (2) övervaka och ta bort information och (3) spärra åtkomsten till denna webbplats.

Om något villkor, något förhållande eller någon bestämmelse i detta rättsliga meddelande befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, påverkas eller försämras inte giltigheten eller möjligheten att verkställa övriga villkor, förhållanden och bestämmelser på något sätt.

Se även Köpinformation.