Integritetspolicy

MASTERLJUS har som mål att skydda sekretessen hos enskilda personer eller företag som besöker företagets webbplatser. Alla personer vars personuppgifter behandlas ska alltid kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller fyller i formulär. Det är dock möjligt att besöka vår webbplats anonymt. MASTERLJUS är ensam ägare till den information som samlas in på denna webbplats, och vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför vår organisation om detta inte är nödvändigt för att tillgodose din begäran.

Personligt identifierande information som samlas in från webbplatsen inbegriper:

 • Namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • företagsnamn
 • adress

Personuppgifterna som du uppger behandlas i syfte att:

 • erbjuda dig den information och de tjänster du begär
 • anpassa din upplevelse på vår webbplats
 • handlägga transaktioner
 • förbättra vår webbplats
 • förbättra vår kundservice
 • marknadsföring

Vi kan komma att lämna ut ditt namn, din e-postadress och/eller din postadress till tredje part, såsom partner eller distributörer av våra produkter, i syfte att tillgodose din begäran. De tillhandahåller dig, för vår räkning, den information eller de produkter du har visat intresse för.

Du som enskild person har följande grundläggande rättigheter till de uppgifter som registreras av:

 • komma och åt läsa dina uppgifter
 • begära rättelse eller radering av dina uppgifter
 • invända mot vår användning av dina uppgifter
 • ställa frågor som rör vår användning av dina uppgifter

MASTERLJUS vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du skickar in känslig information via webbplatsen skyddas uppgifterna både online och offline. Vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs online, men vi skyddar även dina uppgifter offline. Åtkomst till personligt identifierande information ges endast till anställda som behöver tillgång till informationen för att utföra en viss arbetsuppgift. Datorer och servrar där vi lagrar personligt identifierande information är placerade i en säker miljö.

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är ett kodavsnitt som lagras på webbplatsbesökarnas hårddisk för att förbättra deras åtkomst till webbplatsen och identifiera återkommande besökare. När vi använder cookies för att identifiera dig behöver du exempelvis inte logga in med lösenord mer än en gång, vilket gör det enklare för dig att använda vår webbplats.

Cookies gör det även möjligt för oss att registrera våra användares intressen för marknadsföringsändamål och för att förbättra upplevelsen på vår webbplats. Användningen av cookies är inte på något sätt kopplad till personligt identifierande information på vår webbplats.

Om du vill granska och uppdatera dina personuppgifter för att kontrollera att de är korrekta kan du kontakta oss.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER I FORMULÄR

Hur ofta skickar ni nyhetsbrev och vad innehåller de? 
Frekvensen varierar beroende på affärsområde och marknad. Syftet är att skicka relevant information och erbjudanden. Normal skickar vi inte ut mer än 12 nyhetsbrev/år, mer troligt är ca 6 st nyhetsbrev per år.

Vilken information samlar ni in? 
För nyhetsbrevet behövs bara e-postadressen.

För att lägga beställning behöver vi dina fullständiga kontaktuppgifter.

Används denna information i något annat syfte?
Nej.

Hur länge behåller ni den information ni samlar in?
För nyhetsbrevet behålls e-postadressen till du avslutar prenumerationen.
För beställningar, så lagras dina beställningar som gäst bara på den specifika ordern. När det gäller kunder med eget kundnummer, då sparas era beställningar på dig som kund.

Delar ni personuppgifter som ni samlar in till nyhetsbrevet och prover med tredje part? 
Nej.

Hur kan jag ta bort mina personuppgifter? 
De tas bort när du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet.